ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΙΝΑΣ (ΣΑΜΠΡΕΛΑ) – ΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ

ΛΙΤΡΑΔΙΑΜΕΡΟΣ
50-80 lt⌀420
100 lt⌀450
150 lt⌀520
200 lt⌀570
300 lt⌀635
400 lt⌀700
500 lt⌀720
750 lt⌀790
1000 lt⌀930
1500 lt⌀1170
2000 lt⌀1245

SKU: SA.TUBE Category: