ΣΕΤ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ (ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ)

 

ΛΙΤΡΑΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ (mm)
50 – 80 lt190
100 lt200
150 lt260
200 lt290
300 lt320
400 lt340
500 lt370
750 lt420
1000 lt450
1500 lt500
2000 lt550